"استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر میباشد و هرگونه کپی برداری و استفاده بدون اجازه ازمنابع غیرقانونی است."

کمیته ملی برق و الکترونیک ایران -INEC

فیوزها به طور گسترده در بخش­های مختلف صنعت برق مورد تقاضا و استفاده می­باشد؛ بنابراین توسعه این دسته از تجهیزات از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا به اهمیت موجود ایجاد تعامل سازنده بین تولیدکنندگان و متخصصان این تجهیز از جمله اقدامات مهم در کمیته فنی فیوزها به شمار می­رود.

کمیته فنی فیوزها INEC TC 32 بنا به پیشنهاد شرکت سامانه­ های نوین افرا و در پی نشستی در سازمان ملی استاندارد ایران در تاریخ 24/08/1396 فعال شد. این کمیته کلیه مشخصات فیوزها شامل الزامات محصولات نظیر ویژگی­ها، اطلاعات محصول، شرایط نگهداری، شرایط نصب و حمل و نقل، الزامات ساختاری و عملکردی و همچنین الزامات آزمون­های مربوطه را در برمی­گیرد. کمیته فنی مذکور دربرگیرنده مفاهیم کلی که بر عملکرد فیوزها موثر می­باشند نیز خواهد بود.  

دفتر مرکزی نوین افرا

آدرس: شیراز، بلوار چمران، خیابان محمودیه، کوچه شماره 3، ساختمان سامان

موبایل : 989175908969+

کد پستی : 18575-71949

تلفکس : 41- 987136540838+

ایمیل: info@eleplex.com

کارخانه نوین افرا

آدرس: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار تجارت شرقی، بلوار مخابرات، سامانه های نوین افرا

کد پستی : 13958-71591

تلفن : 2- 987137175281+

تلفن : 3- 987137175292+

 

 

© Copyright Novin Afra Co. 2022. Design & Development by Ashkan Pouya
استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر است.